lesni_klub_logo

Příspěvky za docházku

Ceník

platí se za 12 měsíců

5 dnů v týdnu

5 800,- / měsíc

3 dny v týdnu

5 300,- / měsíc

nabízeno při plné kapacitě 15 dětí

2 dny v týdnu

4 800,- / měsíc

nabízeno při plné kapacitě 15 dětí

Půldenní docházka (8:00-12:30) je možná pouze za cenu celodenní docházky.

Ceny nezahrnují stravné.

Rodič zaplatí zřizovateli za docházku dítěte do LK vždy za 1 kalendářní měsíc. Platbu za docházku dítěte je nutno uhradit zřizovateli na jeho účet 2793041003 / 5500 a to nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, nedohodnou-li se rodiče se zřizovatelem LK jinak .

Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + MĚSÍC, za které je příspěvek hrazen. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte.

V případě nástupu dítěte od začátku školního roku (1.9.) je rodič povinen uhradit do 15.8. platbu za měsíc září. 

Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + REZERVACE, za které je příspěvek hrazen. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte.

Rodičům dítěte nastupujícího docházku mimo začátek školního roku bude vystaven platební výměr s termíny podle individuální domluvy s následným přechodem na uvedené termíny plateb.

Strava

85,- / den za oběd

(cca 1700,- / měsíc)

Dopolední svačinu a odpolední svačinu si nosí děti připravenou z domova, v souladu s pravidly stanovenými v bodě 6.6. provozního řádu.

Stravování se platí vždy do 5. dne v měsíci na aktuální měsíc (např. do 5. června na červen) dle docházky dítěte v konkrétní měsíc. Na začátku docházky rodiče obdrží mail s předpisem částky dle konkrétní docházky dítěte. Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + STRAVA + MĚSÍC, za který je strava hrazena. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte. Každé tři měsíce (v prosinci, v březnu a v červnu) probíhá zúčtování zaplacené stravy.

Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na
kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí pedagog rodičům předem a rodiče finanční obnos předají pedagogovi při předání dítěte.

Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši členských příspěvků za docházku dítěte do LK a modely docházky, které je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu dětského klubu (např. z důvodů nemoci, nevhodného oblečení, pozdní docházky, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz.

Návštěvní den

250,- / den
+ 75,- oběd
Chcete nás podpořit?

Budeme moc rádi, když nám přispějete třeba na krmiva pro zvířátka  :)

Jako díky si u nás můžete vyzvednout dřevěné kuchyňské prkénko s naším logem.

Číslo účtu:

2793041003 / 5500
Bez vás by to nešlo!

Děkujeme všem, kdo nás podporujete. Ať už se jedná o finanční podporu, nebo jakoukoliv jinou, díky vám všem můžeme dělat to, co má smysl.

Ahoj, já jsem lesní skřítek :)

a starám se o tyto webové stránky.

Pokud na stránkách najdeš nějakou chybu, nebo máš návrh na zlepšení, napiš mi to prosím přes tento formulář.

Děkuji